Ponúkame služby

Telesné cvičenia pod odborným dohľadom

  • Všeobecný rozvoj pohybových schopností u ľudí bežnej populácie a športovcov - podľa špecializácie.
  • Osvojovanie pohybových zručností u detí predškolského, mladšieho – staršieho školského veku a mládeže.
  • Zvyšovanie telesnej zdatnosti a funkčnej výkonnosti u detí, mládeže a dospelých.
  • Zdravotné cvičenie pre seniorov.
  • Kompenzácia jednostranného pracovného zaťaženia a odstraňovanie svalovej nerovnováhy.

Konzultácia a diagnostika pri bolesti chrbta

  • Príjemný osobný rozhovor s cieľom objasniť skutočnosti vzniku a detaily prejavu symptómov/bolesti s následným testovaním alebo tiež "experimentovaním" ako tieto symptómy eliminovať spolu s určením ďalšej stratégie.

Pohybové programy

  • Vypracovanie pohybového programu s ohľadom na časové, zdravotné, výkonnostné a materiálne možnosti.

Sebaobrana

  • Základy a zdokonaľovanie sebaobrany v postoji, na zemi a pri použití zbraní.

Atletická príprava

  • Od základov atletiky až k triatlonu.

Telefón

+421 918 267 932

Adresa

Mestská časť Barca
Košice