Ponúkame služby

Telesné cvičenia pod odborným dohľadom

  • Všeobecný rozvoj pohybových schopností u ľudí bežnej populácie a športovcov - podľa špecializácie.
  • Osvojovanie pohybových zručností u detí predškolského, mladšieho – staršieho školského veku a mládeže.
  • Zvyšovanie telesnej zdatnosti a funkčnej výkonnosti u detí, mládeže a dospelých.
  • Zdravotné cvičenie pre seniorov.
  • Kompenzácia jednostranného pracovného zaťaženia a odstraňovanie svalovej nerovnováhy.

Pohybové programy

  • Vypracovanie pohybového programu s ohľadom na časové, zdravotné, výkonnostné a materiálne možnosti.

Plavecký výcvik

  • Nácvik základov a zdokonaľovanie v plávaní - skupinová forma, individuálna forma.

Zážitkovo - socializačné podujatia

  • Organizivanie outdoorových/teambuildingových podujatí ako vysokohorská turistika, splavovanie, prechádzky.

Telefón

+421 918 267 932

Adresa

ASTORIA FIT&GYM
Južná trieda 29
Košice