O nás

Naše poslanie

Sme team mladých ľudí usilujúcich sa o každodenný progres. Čerpáme od elít, ktorých výsledky sú podložené vedeckým výskumom. Pri práci s klientom nás neuvidíte nepripravených či chatovať na telefóne. Ľudia nám veria s tým najcennejším - ich zdravím a to je zaväzujúce.

Od roku 2010

Projekt GET FITTER vznikol primárne s cieľom vyjadriť túžbu pozitívne vplývať na konatívnu stránku postoja ľudí k pohybovej aktivite. Ovplyvnený vzdelávaním sa, či už na akademickej pôde alebo samoštúdiom, vízia tohto projektu sa rozrástla o učenie pohybu/pohybových vzorov (čím predísť opotrebovaniu), špecializovanú silovo kondičnú prípravu jednotlivcov & športových klubov, zdravovotné cvičenia a prácu s pacientami s bolesťou chrbta.

Dnes je GET FITTER neustále rozrastajúca sa komunita čoraz aktívnejších ľudí, našich klientov a priateľov. Buďte nimi i VY!

Štandardne nás nový (zdravý - bez ťažkostí) klient osloví s prianím schudnúť. Trvá to zvyčajne 8 týždňov keď si uvedomia, že filozofia vedome aktívneho životného štýlu je ďaleko viac, ako len “forma” na nasledujúce leto.

Štandardne si udržiavame spolupráce trvajúce roky. Mnohe datujúce práve práve až k 2010.

Prečo je tomu tak? Vyskúšajte :)

Jozef "JOJO" Kmeťko

Snažím sa o maximálnu spokojnosť našich klientov na ceste k ich cieľu. Pozorovať premenu ich životného štýlu a postoja – zo sedavého k aktívnemu ma robí šťastným.

Eduard "EDO" Mihálik

Edo je priateľský a inšpiratívny typ človeka. Cvičenie pod jeho vedením je príjemné a zábavné. Je stále pripravený, sústredený, pri cvičení vám venuje 100 % pozornosť.

Daniel Kraviansky

špecializácia - sebaobrana/atletická príprava

Telefón

+421 918 267 932

Adresa

Mestská časť Barca
Košice