Cenník

Cvičebné jednotky pod dohľadom:

Trvanie Popis Cena
55 min individuálne 30 € *
55 min dvojica 17,50 € /osoba *
55 min trojica 13,50 € /osoba *
skupina/družstvo dohodou
120 min osobná konzultácia s diagnostikou a určením stratégie s cieľom eliminovať problém. Súčasťou sú ďalšie konzultácie telefonickou formou jeden krát týždenne po dobu osem týždňov. 120 €

* - V cene je zahrnutý vstup, regeneračný nápoj po cvičení, káva/čaj/filtrovaná pitná voda.

Ďalšie služby

Popis Cena
Príprava na športové podujatie, súťaž Dohodou, po konzultácii s trénerom
Zostavenie pohybového programu Dohodou, po konzultácii s trénerom

Podmienky:

  • možnosť preloženia tréningovej jednotky na iný termín v danom mesiaci je možné najneskôr 24 hodín vopred - telefonicky. V opačnom prípade je tréningová jednotka považovaná za vyčerpanú bez možnosti náhrady.
  • Je podmienkou vopred dohodnutý počet tréningových jednotiek vyčerpať počas daného mesiaca - nie sú prenosné do mesiaca nasledovného.
  • Všetko je o spoločnej dohode a tolerancii. My Vám výjdeme v ústrety k maximálnej spokojnosti!

Telefón

+421 918 267 932

Adresa

Mestská časť Barca
Košice