Súťažno športové aktivity

Spoločne sa potiahneme

Každému by už teraz malo byť jasné, že našim primárnym poslaním je pôsobiť na konatívnu stránku postoja k pohybovej aktivite. Keď už však dlhodobejšou spoluprácou s klientom dosiahneme požadované zmeny (samovoľne vyhľadáva aktívne formy odpočinku & cvičí s pravidelnosťou), ďalším krokom je súťaženie v závodoch. Či už sú to rôzne behy, prekážkove terénne dráhy, bycikel, plávanie. Hlavným motívom je zabaviť sa, budovať GET FITTER komunitu a zasúťažiť si v duchu fair play.

Otázky? Píšte na info@getfitter.sk alebo volajte na tel. číslo +421 918 267 932

Telefón

+421 918 267 932

Adresa

Mestská časť Barca
Košice